Home
Even voorstellen
Producten
Projecten
Contact

De Waterfabriek - voor erfgoedvragen is geboren uit passie voor  cultureel erfgoed. 

 

Oprichter en eigenaar is erfgoedspecialist en archeoloog drs Akke de Vries-Oosterveen (Sneek 1962).

De bedrijfsnaam De Waterfabriek - voor erfgoedvragen is afgeleid van de koosnaam van de voormalige waterzuiveringsinstallatie en electrische verlichtingscentrale in Breda, een industrieel Rijksmonument uit 1904. Hier werd drinkwater gemaakt en electriciteit opgewekt voor Ginneken, toen een zelfstandig dorp, nu een wijk in Breda. In 1995 is de fabriek gered van de sloop, gerestaureerd en herbestemd tot woning en kantoren. Het kantoor van het cultuurhistorische bureau De Waterfabriek - voor erfgoedvragen was tot november 2016 in dit gebouw gevestigd.

De Waterfabriek - voor erfgoedvragen benadert erfgoed op een integrale en multidisciplinaire wijze en heeft ervaring in het samenwerken met verschillende partijen. 

De Waterfabriek- voor erfgoedvragen is gespecialiseerd in watergerelateerd erfgoed, hier kortweg 'watererfgoed' genoemd. 

Water is een dymamisch element. De manier waarop de mens tegenover het water staat is net zo dynamisch. Enerzijds beschermen we ons tegen het water door dijken en dammen te bouwen en rivieren te temmen. Anderszijds hebben we het water nodig en halen het naar ons toe. We maken havens en vaarwegen, voorzieningen voor drinkwater en gebruikten water vroeger als militair verdedigingsmiddel. Het cultureel erfgoed in Nederland bestaat voor een flink deel uit watererfgoed, het is sterk verbonden met de Nederlandse identiteit. 

De Waterfabriek - voor erfgoedvragen begrijpt vanuit welke kaders (beleidsthema's, wettelijke verplichtingen, belangen) verschillende actoren werken. 

De Waterfabriek- voor erfgoedvragen kijkt niet alleen achteruit, maar vooral vooruit en wil een positieve bijdrage leveren aan behoud en ontwikkeling van erfgoed. Het gaat om 'toekomst voor het verleden'.

De Waterfabriek - voor erfgoedvragen werkt vanuit de volgende gedachte. Cultureel erfgoed is overal om ons heen en iedere plek heeft een eigen unieke geschiedenis. Een plek kan van alles zijn: een gebied, een dorp, een (stads-)wijk , straat, park of gebouw. Meerdere omstandigheden, personen en gebeurtenissen dragen bij aan de totstandkoming van het unieke  historische verhaal. De geschiedenis geeft identiteit aan de plek en levert verhalen op. Een cultuurhistorisch onderzoek is bedoeld om  de betekenis van een plek te vangen. De betekenis kan verstopt zitten. Soms letterlijk, want er kan sprake zijn van archeologische resten. Het historische verhaal blootleggen is in belang van de verdere ontwikkeling van de plek. Zonder kennis van de historie kunnen geen weloverwogen keuzes gemaakt worden voor de toekomst.

 

De Waterfabriek - voor erfgoedvragen maakt gebruik van actuele onderzoeksmethoden en -technieken uit de verschillende erfgoeddisciplines architectuurgeschiedenis, archeologie en historische geografie. 

 

De Waterfabriek - voor erfgoedvragen denkt vanuit kansen voor cultureel erfgoed. De kwaliteiten van erfgoed doorontwikkelen en benutten voor andere doelen en tegelijkertijd erfgoed zichtbaarder en beleefbaarder maken is de uitdaging. 

 

De Waterfabriek - voor erfgoedvragen werkt landelijk, beschikt over een breed netwerk en ziet welke succesvolle oplossingen elders gevonden zijn. En kan deze kennis omzetten in nieuwe kansen voor erfgoed. 

 

Top